Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím HUUPS doporučujeme pročíst si pár rad:

  • Dejte svým dětem čas, ať si mohou na HUUPS zvyknout.
  • Vždy kolem HUUPS zajistěte dostatek volného prostoru.
  • HUUPS používejte na rovném povrchu. Použití HUUPS na šikmém povrchu může způsobit převrácení a zranění.
  • Doporučujeme používat na koberci nebo pěnové podložce.
  • HUUPS by mělo být používáno pod dohledem dospělého.
  • Doporučujeme používat HUUPS naboso.
  • Pomozte dětem podáním ruky a vysvětlete jim, co mohou a nemohou s HUUPS dělat.
  • Učte své děti, aby na HUUPS chodily uprostřed.
  • Dávejte pozor na prsty na okrajích. Učte své děti od prvního použití, aby prsty vždy držely dále od okrajů. Existuje nebezpečí zachycení prstů a rukou pod HUUPS, které může způsobit zranění.

Firma Martin Pavlík nenese odpovědnost za případné úrazy ani za věcné či finanční škody způsobené používáním HUUPS. HUUPS není hračka, není vhodné pro děti do 3 let. Používejte s opatrností a pod dohledem dospělé osoby.